മെത്രാപ്പോലീത്തമാർ

ബസേലിയോസ്‌ മാർത്തോമാ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ
തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് (ചെങ്ങന്നൂർ)
ഗീവർഗീസ് മാർ കൂറിലോസ്
കുറിയാക്കോസ് മാർ ക്ലിമ്മീസ്
സക്കറിയ മാർ അന്തോണിയോസ് (കൊല്ലം)
മാത്യൂസ് മാർ സേവേറിയോസ്
യാക്കൂബ് മാർ ഐറേനിയോസ്
യൂഹാനോൻ മാർ മിലിത്തിയോസ്
തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് (മൂവാറ്റുപുഴ)
സക്കറിയ മാർ നിക്കോളോവോസ്
ഗബ്രിയേൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്
സക്കറിയ മാർ തേയോഫിലോസ്
യൂഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്തമോസ്
യൂഹാനോൻ മാർ പോളിക്കാർപ്പോസ്
മാത്യൂസ് മാർ തിയോഡോഷ്യസ്
ജോസഫ് മാർ ദീവന്നാസ്യോസ്
എബ്രഹാം മാർ എപ്പിഫാനിയോസ്
മാത്യൂസ് മാർ തിമോത്തിയോസ്
അലക്സിയോസ് മാർ യൂസേബിയോസ്
യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ്
യൂഹാനോൻ മാർ ദിമിത്രിയോസ്
യൂഹാനാൻ മാർ തിയഡോറസ്
യാക്കോബ് മാർ ഏലിയാസ്
ജോഷ്വാ മാർ നിക്കോദിമോസ്
സക്കറിയാസ് മാർ അപ്രേം
ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്
ഏബ്രഹാം മാർ സെറാഫിം